Skolskjuts - Lämna/ändra schema

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Elever som åker särskild skolskjuts gör det under samma förutsättningar som elever som åker skolbuss. Det betyder att eleven kan få dela skolskjuts med andra. Särskild skolskjuts planeras efter de start- och sluttider som skolan har uppgett och med väntetider i enlighet med skolskjutsreglemente och tillhörande bilaga.

Följande behöver du göra i tjänsten:

  • Lägga in de dagar eleven har behov av skolskjuts. Tjänsten stödjer 1 och 2 veckors schema. Om ni har behov av flera veckors schema ska schemat lämnas in på blankett.
  • Har eleven växelvis boende väljer du ett tvåveckorsschema. Där fyller du i från och till vilken vårdnadshavare eleven ska åka.
  • Uppge telefonnummer till person som skola eller chaufför kan nå vid behov.

Om du behöver ändra schemat under läsåret ersätts nuvarande schema. Det är 15 dagars handläggningstid för en schemaändring. Under handläggningstiden gäller redan befintliga tider.

 

Tillfälliga avbokningar 

Om eleven inte ska åka skolskjuts, tex vid sjukdom eller semester, ansvarar du som vårdnadshavare för att avbeställa resan. När du avbeställer måste du vara tydlig med vilken dag och resa det gäller. Du kan avboka resor dygnet runt alla dagar i veckan. Du kan endast avboka resor, inte ändra eller boka resor.

Tillfälliga avbokningar gör du via Dalatrafiks Beställningscentral

  • Telefon: 0774-44 00 00 (öppet dygnet runt)
  • E-post: bokning@dalatrafik.se (ange elevens personnummer)

Frågor om e-tjänsten

Skolskjutshandläggaren
skolskjuts@malung-salen.se
0280-18182
malung-salen.se

Personuppgiftsansvarig

Ulrika Lindholm
ulrika.lindholm@malung-salen.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa