Överlämning från grundskolan till gymnasiet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Genom att få information om de elever som varit i behov av särskilt stöd eller haft andra
typer av behovsstyrda insatser får vi möjlighet att främja elevernas utveckling och lärande.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa