Rekvisition av EMI-journal GYMNASIET

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vi har PMO-system med Impex, elektronisk överföring av PMO.

EMI-journalen är en sekretessbelagd handling som endast skolsköterskan/skolläkaren har tillgång till.

Genom att den följer eleven under alla skolår ger den viktig information och en samlad beskrivning av elevens hälsa och utveckling. I den finns t.ex. noteringar om vaccinationer, resultat av syn- och hörselundersökningar, längd- och viktutveckling.

Elevhälsans Medicinska Insats önskar ditt medgivande att kunna skicka efter journalen från föregående skola.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa