God man/Förvaltare/Förmyndare - Ansökan om uttag från spärrat konto

LÄS MER

Du ska skicka in en ansökan till enheten för överförmyndarärenden när du i egenskap av god man, förmyndare eller förvaltare (ställföreträdare) har behov av att göra ett uttag från ett annars överförmyndarspärrat bankkonto.