God man/Förvaltare - Åtagande blankett

LÄS MER

Som ställföreträdare (God man/Förvaltare/omyndig) för annan person så måste du skriva under denna blankett som medger att du åtar dig uppdraget. Därefter kan överförmyndaren granska dig från olika register och sedan kommer du att få en utbildning i uppdraget.