God man/Förvaltare/Förmyndare - årsräkning

LÄS MER

Här kan du som god man/förvaltare/förmyndare hämta blankett för att redovisa huvudmannens/underåriges tillgångar och skulder under året. Det första året gäller redovisningen från det datum du tillträdde uppdraget som företrädare till och med den 31 december. Utgifter och kostnader, inkomster och huvudmannens totala tillgångar ska redovisas. Kom ihåg att underteckna blanketten!