God man/Förvaltare/Förmyndare - Redogörelse

LÄS MER

Du använder blanketten för att redovisa vad som ingår i ditt uppdrag, samt redovisa vad du gjort under året. Denna ligger till grund för ditt arvode. Denna är en obligatorisk bilaga till årsräkning och sluträkning.