God man/Förvaltare - Redogörelse för ensamkommande barn

LÄS MER

I sitt uppdrag som god man för ensamkommande barn så ingår det många saker, för att vi ska säkerställa att ställföreträdaren agerar utifrån barnets bästa så ska denna blankett fyllas i noggrant och skickas in till överförmyndaren var tredje månad för att därefter kunna arvoderas.