God man/Förvaltare - Omprövning av förvaltarskap

LÄS MER

Förvaltarskapet ska årligen omprövas. Ställföreträdaren skickar med denna som bilaga till varje årsräkning. Motivering ska uppges i rutan om förvaltarskapet kan upphöra eller jämkas. Ska det bestå så måste det finnas en motivering varför det ska bestå.