God man/Förvaltare - Begäran om entledigande

LÄS MER

Kom ihåg att vi behandlar din begäran så snart den kommit in till oss, men att du stannar kvar i uppdraget tills vi meddelar att ny ställföreträdare är utsedd.