God man/Förvaltare - Ansökan om befrielse från redovisning

LÄS MER

Här kan du ansöka om befrielse från redovisning (årsräkning/sluträkning) om det skulle finnas specifika själ till detta. Själen måste vara av sådan art att de är väldigt specifika för att vi ska kunna befria dig från att redovisa. Vänligen motivera tydligt varför. Förteckning kan vi aldrig befria dig ifrån, den måste alltid inkomma.