Val av skola

LÄS MER

Anmälan avser byte av skola inom kommunen och vid inflyttning från annan kommun. Gäller elever som är folkbokförda eller ska folkbokföra sig i kommunen.