Utflyttning av elev

LÄS MER

Vi behöver få in uppgifter på vilken skola och kommun man flyttar till. Vårdnadshavarna tar själva kontakt med mottagande skola inför flytt.