Inackorderingsbidrag

LÄS MER

Du som går i gymnasial utbildning kan få inackorderingsbidrag till och med vårterminen det år du fyller 20 år.
Ansökan om inackorderingstillägg ska ha lämnats in i början av läsåret, dock senast den 31 december  för höstterminen och för vårterminen 31 maj innevarande år.
Bidrag utbetalas för högst nio månader under ett läsår.