Skolgång för grundskoleelev från annan kommun

LÄS MER

För att vi ska kunna ta emot en elev som är folkbokförd i en annan kommun behöver vi få in ett yttrande från elevens hemkommun.