Ansökan barnomsorg under vårdnadshavares semester

LÄS MER

Vårdnadshavare med heltidsplats har möjlighet att ansöka om att få ha sitt barn i förskola/fritidshem 5 dagar/läsår per vårdnadshavare under sin semester. Beviljas inte under jul- och sommarlov.