Assistansanordnare - ersättning personlig assistans

LÄS MER

Blanketten ska skickas in i efterskott, senast den 10:e dagen varje månad, tillsammans med en kopia av tidsredovisningen för antal utförda timmar.
Tidsredovisningen ska vara undertecknad av den enskilde/ legal ställföreträdare samt assistenter eller assistansanordnare. Uppgifterna utgör underlag för kommunens utbetalning. Inga fakturor tas emot.
Information om vart blankett och tidsredovisning ska skickas hittar du högst upp på första sidan i blanketten.