Ansökan om stöd eller hjälp i hemmet

LÄS MER

Hemtjänst är till för dig som behöver stöd eller hjälp i ditt hem för att klara din vardag. Det kan handla om inköp, städning, diskning, personlig hygien med mera. Målet är att du utifrån dina beviljade insatser, ska ha möjlighet att bo kvar hemma och leva ett så oberoende liv som möjligt.