Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad

LÄS MER

Personer med rörelsehinder kan få parkeringstillstånd. 

Parkeringstillstånd utfärdas på högst 3 år. När ditt tillstånd gått ut måste en ny ansökan göras.