Ansökan om stöd enligt LSS

LÄS MER

För att ha rätt till insatser enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) behöver man tillhöra någon personkrets.

Personkrets 1: omfattar personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd

Personkrets 2: omfattar personer med ett betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter en hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller en kroppslig sjukdom.

Personkrets 3: omfattar personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, förutsatt att de är stora och orsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.