Ansökan ekonomiskt bistånd

LÄS MER

Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) är ett ekonomiskt bidrag som du kan få via Malung-Sälens kommuns socialtjänst.
Bidraget kan du ha rätt till om du inte kan försörja dig genom egen inkomst eller på annat sätt. 
Målet är att biståndet ska vara kortsiktigt så att du på sikt ska kunna leva ett självständigt liv och klara din egen försörjning.